loonwerk

Jansen Heeten B.V. is veelzijdig in agrarisch loonwerk t.b.v. de veehouderij

1932 was het jaar dat de grondlegger van ons bedrijf, G.J. Jansen, begon met werkzaamheden zoals het bespuiten van boomgaarden en timmeren van appelkisten. Tegenwoordig biedt het loonbedrijf een breed pakket aan diensten voor de agrarische sector, met name in de melkveehouderij. Er wordt regelmatig geïnvesteerd in nieuwe techniek en materieel om bij te blijven. De agrarische sector is namelijk aan veranderingen onderhevig door bijvoorbeeld de verscherpte milieu-eisen. 

Een overzicht van de belangrijkste taken uit het loonwerk:

 • Landbewerking en stootonderhoud: van A tot Z. Sloten kunnen worden gemaaid, gegraven, opgeschoond en greppels worden middels GPS recht in het land gefreest. De walkantfrees verlaagt de (vaak) oplopende kant langs de sloot en spreidt het materiaal over het land. Houtopslag kan worden weggeweest met de frees aan de mobiele graafmachine. Het frezen van de zode en vervolgens ploegen (5-schaar en vorenpakker) of in 1 werkgang zaaiklaar maken de spitmachine.  Er zijn diverse cultivators en woelers aanwezig om storende lagen in de bodem los te trekken, ook de diepploeg is hiervoor aanwezig. Om de percelen goed af te kunnen wateren beschikken wij tevens over 2 kilverbakken welke met een dubbel-afschot laser werken om het perceel op 1 oor te leggen of in een dakprofiel.
 • Mest: wij verzorgen een compleet pakket voor het verwerken van drijfmest en vaste mest. Denk aan het mixen van mestsilo's, transport (incl. wegen en bemonsteren), tussenopslag met containers, zodebemesten en bouwlandbemesten met zelfrijdende bemesters (3- en 6 wielers) en het verstrooien van stalmest.


Nieuw: spotsprayen

 • Nieuw in ons dienstenpakket is ridderzuring en paardebloem bestrijden met behulp van kunstmatige intelligentie met de RUMEX RFX600 spotsprayer. Het voordeel van plaats specifiek spuiten is dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum wordt gereduceerd. Je behandeld alleen de plant waar het om gaat en hiermee wordt de impact op het milieu tot een minimum beperkt. Als een zuringplant of paardebloem tijdens het rijden wordt herkend door het beeldherkenningssysteem, worden alleen de vereiste spuitdoppen geopend om deze volledig te bevochtigen met gewasbeschermingsmiddel. Dit proces werkt ook in bochten en bij verschillende rijsnelheden. Dankzij de individuele spuitdopregeling is de minimale spuitbreedte 70 mm. Dit betekent dat zelfs de kleinste bladeren nauwkeurig kunnen worden bespoten.
 • Kenmerken van de machine:
  • 6 mtr. werkbreedte, compact ontwerp van de machine
  • 200 liter spuitmiddeltank + spoeltank
  • 3 camera's voor onkruiddetectie bij variabele snelheid en in bochten
  • Rijsnelheid tot 12 km/u
  • 90 individueel regelbare vlakke sproeidoppen, spuitbreedte per sproeidop 70 mm
  • Nauwkeurige bodemafstelling en constante spuithoogte door beweegbare sproeibalk
  • Geoptimaliseerd voor het werken met zuringplanten en paardebloem
  • Inzicht in het werkproces tijdens het rijden

  Neem contact met ons op voor meer informatie.

 • Gras: de zaaimachine i.c.m. kopeg zorgt voor een mooi zaaibeeld in een prima zaaibed en met de doorzaaimachine kan bestaand grasland worden verbeterd. 2 zelfrijdende maaiers (waarvan 1 met zwadafleg) zorgen ervoor dat wij over een grote maaicapaciteit beschikken en dit geld ook voor de grashark met een werkbreedte van 14 mtr. Inkuilen geschiedt door hakselen of opraapsnijwagens, aanrijden van de graskuil wordt verzorgd door tractoren met kuilverdelers. Om de bodem te ontzien staan de (gestuurde) silagewagens op grote banden en voor het transport over de weg beschikken deze over een afdeksysteem.Ten slotte kunnen we het gras ook persen in grote vierkante balen en deze wikkelen.
 • Mais: met 2 moderne 8-rijige maispoters i.c.m. GPS besturing op de tractoren, wordt de basis gelegd voor een goede maisoogst. Beide combinaties zijn voorzien van kunstmesttanks in de fronthef, waarmee kunstmest in de rij wordt toegediend. Voor het hakselen van mais beschikken wij over 2 hakselaar met 8-rijige maisbekken. Om de bodem te ontzien staan de (gestuurde) silagewagens op grote banden en voor het transport over de weg beschikken deze over een afdeksysteem. Het aanrijden van de mailkuil geschiedt middels tractoren en schuiframen. 
 • Gewasbescherming: een belangrijk onderdeel voordat men het land gaat bewerken en het vrij houden van onkruid. Dit kan op diverse manieren plaats vinden. Onkruidbestrijding middels de roterende schoffeltechniek zorgt ervoor dat de mais vrijblijft van onkruid. Tevens kan er een vanggewas worden toegediend. Een zelfrijdende veldspuit met GPS besturing zorgt ervoor dat er geen druppel beschermingsmiddel overbodig wordt gespoten. Nauwkeurig wordt alles toegediend en sectieafsluiting maakt dat er geen overlap aanwezig is. 

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.