Over Jansen Heeten B.V.

De kenmerken van het bedrijf

Dienstverlening is de basis en de kracht van het bedrijf en dit vindt plaats vanuit het buitengebied van Heeten, centraal gelegen in het werkgebied. Materieel dat in het grondverzet of verhuur werkzaam is verblijft dikwijls langer op locatie.

 • Een middelgroot familiebedrijf met de 3e generatie aan roer
 • Sallandse nuchterheid, met de beide benen op de grond
 • Personeel dat een hecht team vormt in loonwerk en grondwerk
 • Bereid om mee te denken en zonodig wat langer door te gaan
 • Modern en goed onderhouden materieel

Dát is Jansen Heeten B.V.  
#loonwerkisteamwerk


IMG_4241.JPG

De loonwerker als dienstverlener

 • Loonwerk: alle voorkomende werkzaamheden op agrarisch gebied m.u.v. akkerbouw. Mesttransport per as op lange afstand behoort tot de mogelijkheden.
 • Grondverzet: kleinschalig grondverzet met divers materieel voor landbouw en g.w.w.-sector. Ook het aannemen van grondwerken behoort tot de mogelijkheden. Materieel wat niet op het bedrijf voorhanden is wordt elders ingehuurd. 
 • Verhuur: materieel verhuur voor hoofdzakelijk g.w.w.-sector, maar ook klein materieel t.b.v. de landbouw. 
 • Personeelsdiensten: Jansen Heeten levert regelmatig bemanning voor de mestvergister van GreenPower Salland. Ook kan in de wintermaanden of slappe periodes personeel ingehuurd worden voor o.a. montagewerk in de machinebouw of het werk in de g.w.w.-sector.
 • Levering van materialen t.b.v. landbouw en g.w.w.-werk: denk hierbij aan het leveren van landbouwfolie, kuilkleden, gras-, graan-, en maiszaden, gewasbeschermingsmiddelen, zand, grond, puin, etc.
 • Advies: voor advies op het gebied kan men altijd bij Jansen Heeten terecht. Denk hierbij om advies over meststoffen, grondbewerking en slootonderhoud, gewaskeuze's, gewasbeschermingsmiddelen.
P003

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.